Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd. 

Het CPS streeft het doel na samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

 • Nieuwe publicatie: 'Jihadi's in België', Paul Ponsaers: http://www.ponsaers.be/92732680
  Boekbespreking door Jan Walraven: https://www.apache.be/2017/09/07/waarom-belgie-niet-in-oorlog-is/

 • HCB Colleges - Veiligheid Recht en Bestuur organiseert 4 colleges over lokale veiligheid:
  - 1 november 2017 - 16u tot 19u30: Veiligheid in een improvisatiemaatschappij - Prof. dr. Hans Bouteiller
  - 15 november 2017 - 16u tot 19u30: Interventies & maatregelen – Effectief beleid formuleren en uitvoeren - Dr. Elke Devroe
  - 29 november 2017 - 16u tot 19u30: Positieve Veiligheid -  Marc Schuilenburg en Ronald van Steden 
  - 13 december 2017 - 16u tot 19u30: Rampen en crisis in beleid en praktijk - Prof. dr. Ira Helsloot
  Locatie: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag.
  eer info vindt u in de flyer. Inschrijven via www.haagscongresbureau.nl

 • Zevende editie CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2016-2017): oproep aan studenten en docenten
  Het CPS organiseert voor de zevende keer een wedstrijd voor het beste eindwerk (zie affiche). Sinds de vierde editie moet het niet alleen gaan om scripties (masterproef, afstudeerscriptie) rond politie en samenleving maar om thema's die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving. De prijs bestaat uit een geldprijs van 500,- euro, de publicatie van het eindwerk in boekvorm (uitg. Maklu). De winnaar zal tevens de gelegenheid krijgen zijn/haar eindwerk toe te lichten ter gelegenheid van een feestelijke prijsuitreiking (op een studiedag of ander evenement van het CPS in het najaar van 2018) en een eervolle vermelding op de website van het CPS en Maklu. De voorwaarden voor deelname vindt u in bijgevoegd document.

 • Zesde editie CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (academiejaar 2015-2016):
  De 5 genomineerde werken zijn (in willekeurige volgorde):
  • De invloed van ‘het belang van het kind bij de straftoemeting van volwassen daders’
  • Neighborhoods where people feel more unsafe than they should and vice versa. Kenmerken die samenhangen met de discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Amsterdamse buurten
  • De Belgische regeling  betreffende het gebruik van geweld door politieambtenaren bij interventie en detentie: preventie en sanctionering getoetst aan artikel 3 EVRM
  • Suïcide bij de politie: Een empirisch onderzoek naar de preventiemechanismen
  • Raamwerk voor de evaluatie van locaties voor een duurzaam strafuitvoeringsproject

De prijsuitreiking is voorzien op 9 november 2017 om 12u45 op de studiedag 'De crowd onder controle? Tools voor een veilig evenementenbeheer”, PIVO Asse .

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk