Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

Prijsuitreiking CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk op 20/09/2018

De feestelijke prijsuitreiking door Marc Bloeyaert (voorzitter ad interim van de CPS-prijs) vond plaats op de studievoormiddag 'Innovatie in de opsporing: kansen en bedreigingen van BLOCKCHAIN' op 20 september 2018 te Brussel.

De laureaat van deze zevende editie van de CPS-prijs is Stephanie Beckers, criminologische wetenschappen KULeuven met de scriptie "Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering". 

De auteur bespreekt een hot topic dat momenteel sterk in transitie is en analyseert de diverse voor-en nadelen van de geheimhoudingsplicht binnen de informatie-uitwisseling in België en Engeland. Aandacht wordt besteed aan maatregelen die mogelijks kunnen genomen worden en inspirerend zijn voor politie, justitie en het welzijnswerk.

Nieuw nummer in de reeks Cahiers Politiestudies

Nr. 48 'Evaluatie van de politie', Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop & Willy Bruggeman (Red.), uitg. Gompel&Svacina: Meer info en bestellen  

Nieuwe publicaties in de kijker

2de herziene uitgave Handboek 'Verhoren 1' en 'Verhoren 2' (M. Bockstaele)
2de herziene uitgave publicatie 'Leugens en hun detectie' (M. Bockstaele, S. Raeymaekers, E. Enhus)
uitg. Maklu: zie flyer

Nieuw nummer tijdschrift Politie en recht

Focus op het artikel: 'Een wettelijke basis voor de screening bij Tomorrowland 2017? Het standpunt van het Vast Comité P' door Franky Goossens & Koen Strobbe: https://www.diekeure.be/nl-be/professional/nieuws/een-wettelijk-basis-voor-de-screening-bij-tomorrow

HCB Colleges ‘Veiligheid, recht en bestuur’ starten op 10 oktober 2018

De fysieke en sociale veiligheidsrisico's in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners.

De colleges vinden plaats op 10 en 31 oktober en 7, 14 en 21 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag. Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en is 12 minuten lopen vanaf Station Den Haag Centraal.

Deelnemers vanuit de politie in België of Nederland krijgen een flinke korting.

Voor meer informatie: zie deze pagina. Voor gedetailleerde info over het programma en de inschrijfmogelijkheid: zie de site van het Haags Congres Bureau.

CPS-prijs voor de beste Nederlandstalige scriptie (academiejaar 2017-2018): 

Oproep aan studenten (die gaan afstuderen in het hoger onderwijs) om deel te nemen aan de scriptieprijs.

Meer info vindt u op deze pagina en deze affiche.

 

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk