Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 30 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.

 

Publicaties

 

 

 

 

 

 

Nieuws


 

Onze komende activiteiten:

Vacature bij BeFUS vzw voor een tweetalige communication officer

Deadline voor de receptie van de cv’s : 09/02/2020 
Meer informatie : https://www.urbansecurity.be/Aanwerving-van-een-Communication-Officer-voor-BeFUS-vzw-voltijdscontract-van?lang=nl

Cursus 'Haags congresbureau': Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2021

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 2021 – Samenwerken aan leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden.
Meer info op: https://www.haagscongresbureau.nl/event/integrale-gebiedsgerichte-aanpak-2021/

Negende editie van de CPS-scriptieprijs: we hebben een winnaar!

Op de studiedag 'Weerbaarheid bij politiemensen na een ingrijpende gebeurtenis' op 28 september werd de winnaar bekend gemaakt. Hans Moors is de trotse laureaat met zijn bachelorproef 'Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: een exploratieve casestudy' (Bachelor Maatschappelijke Veiligheid, Vives Hogeschool).

De gelijknamige publicatie kan besteld worden via http://catalogus.uitgeverij.vandenbroele.be/fondscatalogus/837.aspx

Lees hier de tekst van de prijsuitreiking.

Genomineerden:

  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) bij de politie. De invloed van de organisatiecultuur op de bespreekbaarheid van traumatogene gebeurtenissen binnen de politiezone Gent: een exploratieve casestudy - Hans Moors
  • Individualiserend vermogen van latente vingersporen en DNA op verdachte pakketten na neutralisatie of explosie - Vanessa Vanderheyden

     

 

Nieuwe publicatie!

Het verdachtenverhoor – een roadmap

Rudi Schellingen (PZ Carma)

De eerste publicatie in de nieuwe reeks die tot stand kwam uit de samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele! 

Het wordt op dit moment gedrukt, maar u vindt het NU al terug in BlueConnect: het praktijkgerichte boek ‘Het verdachtenverhoor – een roadmap’ dat nieuwe inzichten en een stappenplan (7 stappen) aanbiedt om het verdachtenverhoor vooral onderzoekend en tactisch aan te pakken. 
Meer info / bestellen >

 

CPS en Uitgeverij Vanden Broele slaan de handen in elkaar!

Het Centre for Policing and Security en Uitgeverij Vanden Broele, twee spelers met een belangrijke rol in de uitbouw en de verspreiding van kennis voor de politie- en veiligheidsdiensten, slaan vanaf dit jaar de handen in elkaar.

Een nauwe samenwerking op verschillende vlakken zal leiden tot een nog sterker kennisaanbod: nog meer inhoudelijke verbreding én verdieping dus, in combinatie met nog meer inspanningen om die inhoud op de meest doeltreffende manier tot bij alle betrokkenen te krijgen. Het doel? Hen nog beter wapenen tegen de uitdagingen van de veiligheidssector, door hen te helpen met kennis van zaken die uitdagingen aan te gaan.

Lees meer over deze samenwerking.

 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk