Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

 

CPS-prijs voor de beste Nederlandstalige scriptie (academiejaar 2016-2017): Resultaat van de selectiecommissie dd. 05/03/2018:

De shortlist van 5 scripties die door de selectiecommissie werden genomineerd zijn (in willekeurige volgorde):

  • Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering
  • Vrijheid van vergadering: de verzoening van verschillende belangen aan de hand van de voorafgaande notificatie- en toestemmingsvereisten
  • Het geregistreerd kassasysteem en de compensatiemaatregelen: Het ultieme wapen in de strijd tegen sociale & fiscale fraude in de horecasector?
  • Suïcidaliteit bij Belgische politiediensten:  verkennend en verklarend onderzoek bij lokale en federale politie
  • Bitcoins en criminaliteit, een onvermijdelijk verband? Onderzoek naar de uitdagingen bij de aanpak van criminaliteit gepleegd met bitcoins

Nieuws

 

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk