Welkom op de website

van het Centre for Policing and Security CPS 

Sinds meer dan 25 jaar ontmoeten wetenschap, politie, opleidingsinstellingen en veiligheidsdiensten elkaar
op de activiteiten die door het CPS worden georganiseerd.

Het CPS is een onafhankelijke organisatie die het doel nastreeft samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer. De activiteiten die door het CPS worden georganiseerd liggen dus steeds op het kruispunt van de veiligheidssector, de politie en de maatschappij.


Centre for Policing & Security CPS

Correspondentie-adres: Pacificatielaan 27, B-9000 Gent 
Contactpersoon: Nathalie Roegiers, secretaris  
Email: sec@policingandsecurity.be
Tel: 0032 (0) 9 223 24 11, gsm: 0032 (0) 476 20 29 40

 

 

Uitnodiging studiedag: Verantwoord delen van de openbare ruimte 

Derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden over het thema op dinsdag 11 december 2018 in Brussel van 9u tot 16u30, over "de lokale innovaties om het verantwoord delen van de openbare ruimte te versterken".
Info en inschrijving: zie website van het Belgisch Forum 

Prijsuitreiking CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk op 20/09/2018

De feestelijke prijsuitreiking door Marc Bloeyaert (voorzitter ad interim van de CPS-prijs) vond plaats op de studievoormiddag 'Innovatie in de opsporing: kansen en bedreigingen van BLOCKCHAIN' op 20 september 2018 te Brussel.

De laureaat van deze zevende editie van de CPS-prijs is Stephanie Beckers, criminologische wetenschappen KULeuven met de scriptie "Horen, zien en … zwijgen? Een rechtsvergelijkend onderzoek tussen België en Engeland (en Wales) over de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers betreffende de informatie-uitwisseling in de strijd tegen islamistische gewelddadige radicalisering". 

De auteur bespreekt een hot topic dat momenteel sterk in transitie is en analyseert de diverse voor-en nadelen van de geheimhoudingsplicht binnen de informatie-uitwisseling in België en Engeland. Aandacht wordt besteed aan maatregelen die mogelijks kunnen genomen worden en inspirerend zijn voor politie, justitie en het welzijnswerk.

Nieuw nummer in de reeks Cahiers Politiestudies

Nr. 48 'Evaluatie van de politie', Elke Devroe, Lex Cachet, Nicolien Kop & Willy Bruggeman (Red.), uitg. Gompel&Svacina: Meer info en bestellen  

Nieuwe publicaties in de kijker

2de herziene uitgave Handboek 'Verhoren 1' en 'Verhoren 2' (M. Bockstaele)
2de herziene uitgave publicatie 'Leugens en hun detectie' (M. Bockstaele, S. Raeymaekers, E. Enhus)
uitg. Maklu: zie flyer

Nieuw nummer tijdschrift Politie en recht

Focus op het artikel: 'Een wettelijke basis voor de screening bij Tomorrowland 2017? Het standpunt van het Vast Comité P' door Franky Goossens & Koen Strobbe: https://www.diekeure.be/nl-be/professional/nieuws/een-wettelijk-basis-voor-de-screening-bij-tomorrow

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk