Voorzitter, ondervoorzitters en secretariaat 

Op de algemene vergadering van 6 december werd Prof. dr. Dirk Van Daele, Gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (Leuvens Instituut voor Criminologie), benoemd tot voorzitter van het Centrum.

Van 2004 tot 2015 was Prof. dr. Paul Ponsaers, Gewoon hoogleraar bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Gent, voorzitter van het Centrum. In 2016 werd het voorzitterschap ad interim waargenomen door Alain Duchatelet.

Ondervoorzitters zijn de heer Alain Duchatelet, gewezen Directeur-generaal van de Federale Politie en de heer Mark Crispel, Hoofdcommissaris-korpschef bij de politiezone Zennevallei.

De heer Alain Duchatelet werd sinds juli 2012 tevens aangesteld als directeur van de vzw.

Deze bestuursleden worden ondersteund door de secretaris, Nathalie Roegiers.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van het CPS. 

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk