Studielijnen

 

Sinds 2015 werkt het CPS middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn werkdomeinen waarrond het CPS werkt. Zo beperkt het CPS zich niet langer beperken tot louter politiegerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken.

Elke studielijn wordt gepiloteerd door twee personen: een academicus en iemand uit de praktijk. Voor elke studielijn wordt een werkgroep samengesteld met experts van binnen en buiten het CPS. Niet alle leden van de werkgroep worden betrokken bij alle actiteiten. Dit gebeurt op basis van hun expertise en interesse in de betreffende activiteit.

Elke studielijn is verantwoordelijk voor minstens één activiteit per jaar. Studielijnen kunnen ook samen activiteiten uitwerken. Hiervoor wordt dan een werkgroep opgericht met mensen uit beide studielijnen.

 

 

Organigram in pdf.

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk