Raad van Advies


Het Centre for Policing & Security heeft een grondige professionalisering doorgemaakt. Die professionalisering was de uitgelezen kans om het centrum te ondersteunen met een Raad van Advies. In deze Raad van Advies zetelen vooral prominenten die zijn tewerkgesteld in diverse maatschappelijke sectoren. De samenstelling van deze raad weerspiegelt de brede en actieve maatschappelijke positie die het centrum inneemt.

De Raad van Advies is een onafhankelijk orgaan dat de Raad van Bestuur ondersteunt en adviseert bij het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot keuzes die dienen gemaakt in de inhoudelijke werking van de vereniging, meer bepaald in functie van de te ontwikkelen aandachtspolen naar de toekomst. In dit opzicht is het van belang te onderstrepen dat het centrum zich uitdrukkelijk als bindteken tussen samenleving, politie en andere actoren in het veiligheidsdomein wil opstellen en minder uitgesproken met louter intern politiële en operationele aangelegenheden wenst in te laten. De Raad van Advies adviseert het bestuur dus over de strategie en de hoofdlijnen van het strategisch beleid. Tevens fungeert de Raad van Advies als klankbord voor de Raad van Bestuur. 

De Raad van Advies wordt voorgezeten door de heer Herman Balthazar, Ere-gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De laatste samenkomst van de Raad van Advies dateert van 2015 en telde toen volgende leden:

Aelterman Guy, Kabinetschef Vlaams Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Pascal Smet
Berx Cathy, Gouverneur Antwerpen namens de Conferentie van Gouverneurs
Eddy Boydens, Orde van de Vlaamse Balies (vertegenwoordigd door Dominique Matthys, bestuurder)
Bourdoux Gil, Voorzitter Centre d'Etudes sur la Police
Brabant Jean-Marie, Voorzitter, Vaste Commissie van de lokale politie
Bruggeman Willy, Voorzitter van de Federale Politieraad
Cornelis Michel, Arrondissementscommissaris Vlaams Brabant
De Bolle Catherine, Commissaris-generaal van de Federale Politie
De Clerck Hilde, Secretaris-generaal, COESS-BVVO/APEG (Europese Overkoepelende Organisatorische Beveiligingsdiensten)
Demey Luc, Departementshoofd VIVES Kortrijk namens VLHORA
Gunther Moor Lodewijk, Projectsecretaris, Stichting Maatschappij en Veiligheid (NL)
Harrewyn Anita, Procureur-generaal te Gent
Hubeau Bernard, Universiteit Antwerpen, Vice-decaan Faculteit Rechten 
Libois Olivier, Directeur-generaal, Federale Politie, Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA)
Reynders Diane, Magistraat
Tops Pieter, Lid College van Bestuur van de Politieacademie (NL)
Van Heddeghem Koen, Stafmedewerker Politie en Veiligheid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Willekens Philip, Directeur-generaal Alg. Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk