Studielijn: Lokale politie

 

      

De Lokale Politie verzekert binnen het Belgische politiebestel de basispolitiezorg. Zeer concreet bestekent dit dat zij instaat voor een gedegen wijkwerking, een 24h onthaal, een interventie of noodhulpverlening, een politionele slachtofferbejegening, een lokale recherche, verkeer en de handhaving van de openbare orde. Op dit ogenblik telt de lokale politie 193  lokale politiezones verdeeld over de Vlaamse, Waalse en Brusselse landsgedeelten. Doordat de politiezones georganiseerd zijn op niveau van het gemeenten – afhankelijk van de organisatie van de politiezone bestaat deze uit één- of meer gemeenten- staat ze dicht bij de gemeenschap, de burger. De lokale politie staat in die zin ook in voor een eerstelijnspolitiezorg en doet dit vanuit een gemeenschapsgerichte politiezorg.

Het oogmerk van de studielijn “Lokale politie” bestaat daarom in het uitdenken en ontwerpen van organisatiebrede opleidings- en vormingsinitiatieven rond thema’s die de lokale politie aanspreken en bezig houden. Hierbij gaan we geen onderwerpen uit de weg. In het aanbod komen zowel thema’s die een academische uitdieping vergen, als beleidsvraagstukken, als operationele (dagdagelijkse) problemen van het terrein op de kaart. Het doelpubliek is zeer divers, dit wil zeggen over de kaders en statuten heen: van agent tot hoofdcommissarissen, van CaLog-personeel tot geuniformeerd politieambtenaar, van werkende bij de lokale politie tot geïnteresseerde in de lokale politie. In die zin hopen we dat éénieder die werkt in of begaan is met de lokale politiewerking te kunnen prikkelen met nieuwe vormen van leren en competentieontwikkeling, zonder daarbij het concept van de klassieke studiedagen over boord te gooien.

Aangezien de lokale politie in nauw contact staat met haar gemeenschap, wensen we in deze studielijn nauw samen te werken met de (provinciale) politiescholen, lerende organisaties ingebed in een lerende omgeving.

Samen denken en leren over de lokale politiezorg van vandaag en morgen!

Piloten

De Kimpe Sofie, Hoofddocent Vrije Universiteit Brussel
Van Daele Eddy, Korpschef, politiezone Het Houtsche

Werkgroep


Steve Margodt, Opleidingsdirecteur, West-Vlaamse Politieschool
SteveProvost, Korpschef, politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden        
Tom Broeckaert, korpschef politiezone Brakel
Delphine Schelpe, Commissaris, politiezone Brakel
Kris Depovere, korpschef politiezone Kouter
Pascal Vandenhole, Opleidingsdirecteur PAULO
Jacky Vastmans; Directeur PLOT
Theo Van Gasse, Commissaris, Directeur Nabijheidspolitie, politiezone Brussel-Noord
Isabel Verwee, VIAS Institute
Jurgen D'Haene, korpschef politiezone Aalst
Siegfried Mertens, korpschef politiezone Minos
Sébastien Verbeke, korpschef politiezone Druivenstreek
Yasmine Vanavermaete, korpschef politiezone Maldegem
Koen Milis, Directeur Vesta
Devid Camerlynck, korpschef politiezone Spoorkin
 

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname) VOLZET !
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  Studiedag: Een gedeeld beroepsgeheim voor politie en hulpverlening: vanzelf sprekend?, PAC Het Zuid, Gent
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Street policing in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Studiedag over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Studiedag over bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud van bevestiging)
 • Oktober 2019 Seminaries over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • November 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • November 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • December 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • December 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2019

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk