Organigram

Vanaf 2015 werkt het CPS middels een matrixstructuur volgens een aantal studielijnen. Dit zijn werkdomeinen waarrond het CPS werkt. Zo beperkt het CPS zich niet langer beperken tot louter politiegerelateerde problemen en materies maar focust het zich op de ruime veiligheidssfeer. Het doel hiervan is een ruimer publiek aan te spreken. 

Organigram in pdf.

Nieuws

Activiteiten van het CPS 

Structureel partnership 2017

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk