Studielijn: Inspectiediensten en fraudebestrijding

 

 

In tegenstelling tot reguliere politiediensten richten bijzondere inspectiediensten zich tot een bepaalde tak van het bijzonder strafrecht. De omvang en verscheidenheid van deze bijzondere wetten is zeer groot en bijgevolg is ook het aantal bijzondere inspectiediensten omvangrijk en verscheiden. Ook de bevoegdheden en actiemiddelen van de bijzondere inspectiediensten kennen een grote diversiteit. Fraude is zo’n fenomeen dat wordt bestudeert en onderzocht door de bijzondere inspectiediensten. Het is een vorm van bedrog waarbij de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook wel van oplichting.

Het opzet van de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” bestaat  in het aanbieden van zowel praktische als wetenschappelijke expertise en reflectie met betrekking tot alle aspecten die zowel de publieke als de private actoren die op de een of andere manier bezig zijn met het voorkomen dan wel bestrijden van bijzondere misdrijven of inbreuken en fraude specifiek aanbelangen. Daarnaast zal getracht worden (een betere) samenwerking te bekomen tussen de verschillende publieke actoren onderling en tussen de private en publieke actoren. Het gevoerde regeringsbeleid zal kritisch getoetst worden, alsook zal er gezocht worden naar mogelijkheden tot technologische ondersteuning en innovatie binnen dit werkdomein. De studielijn zal daarbij verkennen of er mogelijkheden zijn tot Europese dan wel internationale samenwerking.

Met de studielijn “Inspectiediensten en fraudebestrijding” wenst het CPS voornamelijk leden van bijzondere en private inspectiediensten te bereiken. Leden van de fraude-auditoren IFA en ACFE worden ook als doelpubliek beschouwd. Daarnaast zullen ook de financiële rechercheurs van de federale en lokale politie benaderd worden.

Piloten

De Bie Bart, Partner, i-Force
Verhage Antoinette, Docent, Universiteit Gent

Werkgroep

Bockstaele Marc, Ere-Hoofdcommissaris, FGP Gent
Bouwen Bert, Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)
Hoskens Rudy, Voorzitter, Instituut van Forensische Auditoren (IFA)
Rottiers Evy, Douane en Accijnzen
Van Avermaet Jean-Paul, Voorzitter, Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO)
Van Looy Ronny, Belgacom - Vertegenwoordiger, Corporate Fraud Investigators Belgium (CFIB)
Vynckier Gerwinde, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent
Adriaensen Stijn, FAVV
De Meulenaer Stijn, Everest-Law
Delbeke Frank, SIOD
Dewolf Veerle, Federale Politie, DJF-CDGFID
Gillis Dirk, Ugent, Sociaal Recht, IRIS
Ponsaers Paul, Ugent-CPS
Van Mechelen Lotte, NBB
Verschore Leen, RSZ, Sociaal Inspecteur-Bijzondere Invorderingen
Ackx Rudy, NBB
De Pauw Evelien, UGent
De Wispelaere Frederic, KULeuven, HIVA
Denolf Johan, ere-hoofdcommissaris, Federale Politie
Gillis Walter, FAVV
Gysels Dirk, Douane en Accijnzen (op rust)
Jorens Yves, Ugent, Sociaal Recht, IRIS
Maus Michel, Ugent
Meskens Kris, CFI
Pacolet Jozef, KULeuven,  HIVA
Schoeters Dirk,  FOD Justitie

Nieuws

Programma activiteiten (onder voorbehoud)

 • 14 februari 2019: Cahiers op de campus: Seminar en openbare les: Onderwijs en opleiding van de politie, Den Haag (gratis deelname)
 • 28 februari 2019: Studiedag ‘Politie in een federale staat. Nieuwe inzichten in de politiestructuur’, Poliscenter (RAC – Polis Center), Brussel
 • 22 maart 2019:  CPS-studiedag over het gedeeld beroepsgeheim
 • Maart 2019: Seminarie over de implementatie van de CP3 (organisatiebeheersing politie)
 • April 2019: Seminiaries over de schaalgrootte van de politiezones (onder voorbehoud van bevestiging)
 • April/mei 2019: CPS-studiedag rond Bestuurlijke handhaving (onder voorbehoud)
 • 16 mei 2019: Studiemiddag Cahiers op de campus: ‘Intrafamiliaal geweld’, Avans Hogeschool Den Bosch (NL)
 • 17 september 2019: Internationale conferentie ter gelegenheid van 30 jaar CPS: ‘Policing challenges  in a smart society’ (ENG), Universiteit Gent + jubileumfeest
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Just another digital day at the police office’ 
 • Najaar 2019: Studiedag ‘Drugbeleid voor evenementen’ 
 • Najaar 2019: Studiedag over organisatiecultuur
 • Najaar 2019: Studiedag over horizontaal toezicht

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2018

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk