Statuten CPS


Op de buitengewone algemene vergadering van 14 juli 2004 werden de nieuwe statuten van de vereniging goedgekeurd in overeenstemming met de nieuwe wet op de vzw's. Tevens werd de administratieve zetel verhuisd van Leuven naar Gent. Elk jaar worden eventuele wijzigingen met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur in de statuten gepubliceerd.

De doelstellingen van het CPS werden in de loop der jaren verruimd naar de gehele veiligheidssector. Op de buitengewone algemene vergadering van 24/11/2014 werd besloten de naam te wijzigen in "Centre for Policing and Security - CPS". Deze naamswijziging en verruiming van de doelstellingen (en hiermee gepaard gaande statutenwijziging) werd unaniem door de leden goedgekeurd op 24/11/2014.

De nieuwe statuten kunt u hier consulteren.

 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk