Structurele Samenwerking met de Franstalige zusterorganisatie, het Centre d'Etudes sur la Police asbl

Onze Franstalige zusterorganisatie streeft dezelfde doelen na als het CPS. Meer info over het CEP en zijn activiteiten vindt u op www.cepinfo.be.

Regelmatig organiseren het CEP en het CPS gezamenlijke activiteiten; ook is er samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Enkele voorbeelden:

  • studiedag 1 december 2015: "De politie een moderne werkgever? Meer diversiteit, minder discrimatie", Polis Center de Brussel
  • studiedagenreeks "De toekomst van de politie": een visie voor de politie in 2025 (2014-2015)
  • 4de Internationaal Symposium over de Rechercheverhoortechnieken in samenwerking met de dienst Gedragswetenschappen van de Belgische Federale Gerechtelijke Politie (2010)
  • studiedagenreeks in het kader van het rapport van de Federale Politieraad naar aanleiding van 10 jaar politiehervorming (startdag 2009, 4 academisch seminaries 2009 en slotdag 2010)
  • studiedag "License to think" (februari 2009)
  • doe-project "Diversiteit in diversiteit" (2006-2008) in samenwerking met het CEP (Centre d'Etudes sur la Police) in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en het Impulsfonds voor Migrantenbeleid
  • studiedag "Diversiteit in diversiteit" (5 december 2008)
  • publicatie : EASTON, M., TANGE, C., PONSAERS, P. (eds.), Out of the box – Diversiteit in Diversiteit / Diversité dans la Diversité, Politeia, CEP-CPS-Comité P, Brussel, 2008, pp. 152

 

Nieuws

Programma activiteiten 2021 (onder voorbehoud)

Voorbije activiteiten

Structureel partnership 2020

CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk